Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACYVERKLARING
ALGEMENE BEHANDELOVEREENKOMST
KLACHT & TUCHTRECHT

Vergoeding ziektekostenverzekering

Praktijk Jeroen Woudenberg is aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT en geregistreerd in het register RBCZ. Therapeutische VoetreflexPlus en /of TuiNa behandelingen worden daardoor mogelijk vergoed door uw ziektekostenverzekering indien u een aanvullend pakket heeft afgesloten. Dit kunt u controleren bij uw ziektekostenverzekeraar of via de pagina www.fagt.org

Aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil voor klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn.

Betaling

Betaling van de behandeling kan met contant geld, betalingsverzoek of overboeking.

Behandelingen en tarieven

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Een doorverwijzing van een arts of therapeut is niet nodig.

U ondergaat geheel vrijwillig en op eigen risico de afgesproken behandeling. Met het ondergaan van de behandeling gaat u automatisch akkoord met de standaard behandelovereenkomst van Praktijk Jeroen Woudenberg. Deze behandelovereenkomst vindt u in de informatiemap in de praktijk en op de website.

Alle behandelingen in mijn praktijk zijn gebaseerd op de behandelmethodes Chinli TuiNa Therapie en VoetreflexPlus Therapie en zijn daarmee vrijgesteld van BTW.

Vergoeding ziektekostenverzekering

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het afgesloten aanvullende pakket kunt u mogelijk in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Een eventuele vergoeding vindt plaats uit het budget voor Alternatieve zorg. Declaratie dien je zelf te doen aan de hand van de gestuurde en betaalde factuur.

Bij preventieve behandelingen wordt geen vergoeding gegeven door uw zorgverzekeraar

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen zijn voorbehouden en worden ruim van tevoren kenbaar gemaakt via informatie in de praktijk.

Annulering

Afspraken kunnen uitsluitend minimaal 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur dan wordt het gehele tarief van de geboekte behandeling in rekening gebracht.

Hygiëne

Praktijk Jeroen Woudenberg hecht veel belang aan ethiek en hygiëne. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt verzoek ik u vriendelijk om schoon op de afspraak te verschijnen. In verband met de hygiëne worden alle gebruikte materialen, die eigendom zijn van Praktijk Jeroen Woudenberg, na elke behandeling gereinigd. Handdoeken zijn ruim voorradig in de praktijk, wilt u liever toch eigen handdoeken meenemen dan is dat uiteraard geen probleem. In dat geval graag 2 kleine en 1 grote badhanddoek meenemen.

Aankomsttijd

Ik verzoek u vriendelijk 5 minuten voor de start van de afspraak aanwezig te zijn. U hoeft zich niet te melden en kunt plaatsnemen in de aanwezige wachtruimte totdat u wordt opgehaald. Te laat komen zal ten koste gaan van de geplande behandeltijd.

Persoonlijke gegevens

Voor aanvang van de behandeling zal ik een aantal vragen stellen met betrekking tot uw gezondheid. Tijdens de intake zal tevens ingegaan worden op uw medische historie en alle voor de behandeling relevante gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.

Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Uw privacy is belangrijk voor Praktijk Jeroen Woudenberg en er wordt gewerkt conform de AVG-richtlijnen. Hoe ik omga met uw persoonlijke en medische gegevens is opgenomen in het privacy-beleid.

WGBO

De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO). Inhoudelijke informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) en de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Contra-indicaties

Eventueel aanwezige aandoeningen en reeds lopende behandeltrajecten dienen vooraf gemeld te worden. Bij twijfel of de gekozen therapievorm doorgang kan vinden kan ik je vragen eerst een arts te raadplegen om een diagnose te laten stellen. Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik je vragen met hem of haar te overleggen of de gekozen therapievorm gedurende de behandelperiode mag worden toegepast. Eventueel medicijngebruik, lopende behandelingen van een arts, therapeut of specialist en/of aanwezige allergieën dien je voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk.

Disclaimer

Praktijk Jeroen Woudenberg is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen binnen of buiten de praktijkruimte. Praktijk Jeroen Woudenberg is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Praktijk Jeroen Woudenberg behoudt zich het recht voor klanten te weigeren, bijvoorbeeld indien deze niet voldoen aan de gebruikelijke hygiëne waarden en normen of onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

Klachten

Ik zet mij elke behandeling in u zo goed mogelijk te helpen. Mocht het echter voorkomen dat uniet tevreden bent over de behandeling en vindt dat er onjuist gehandeld is neem dan eerst contact op met mij, Jeroen Woudenberg. Leg het probleem voor en geef mij de kans uitleg te geven. U kunt bij dit gesprek dan altijd ook een bekende uit de familie-of vriendenkring meenemen. Meer informatie over het proces vindt u via de link Klacht en Tuchtrecht.

Uw klacht wordt te allen tijde uiterst serieus genomen en samen met u ga ik op zoek naar een gezamenlijke oplossing. Komen wij er niet uit dan kun je terecht bij de volgende twee instanties:

 

Via de website van mijn beroepsvereniging FAGT kun je ook lezen hoe om te gaan met een klacht.

Waarneming

Ik heb afspraken gemaakt met collega-therapeuten voor het geval ik langdurig niet in staat zal zijn de praktijkvoering voort te zetten. Voor zover mogelijk zal ikzelf met u in contact treden om dit met u af te stemmen en toestemming tot dossieroverdracht te verkrijgen. Indien dit voor mij niet mogelijk is zal de betreffende therapeut contact met u opnemen.

Waarneming houdt het volgende in:

Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer.

Er zijn afspraken gemaakt hierover met de volgende praktijken:

VoetreflexPlus trajecten: Anke Voetreflex – www.ankevoetreflex.nl

Chinli TuiNa trajecten: Levenskracht Massage-therapie – www.levenskrachtmassage.nl

Bij overlijden neemt een van de waarnemers de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO/AVG voorschrijft.

Hierover zijn afspraken vastgelegd met de Praktijk “Levenskracht Massage-therapie”.